Fuktskadade golv räddas av saneringsexperten
Från att ha haft ett stort byggföretag med många anställda har Ingolf Strömberg sedan i mitten av nittiotalet specialiserat sig på fuktsanering och syllbyten i framför allt sjuttiotalshus. Bygg 96 AB i Malmö har räddat många golv från fuktskador sedan dess.
Ingolf har varit i byggbranschen i många år, hans förra företag sålde han 1990 och det hade då fyrtio anställda. Ett par år senare tog han över ett konkurshotat företag och började mer och mer koncentrera verksamheten på att förebygga fuktskador och snart var företaget på grön kvist.
– Det var riktigt trögt i början, det tidiga nittiotalet var hårt mot många branscher och särskilt byggbranschen drabbades hårt av lågkonjunkturen, men vi kämpade på och lyckades överleva, berättar Ingolf.
Den stora marknaden fanns i alla de sjuttiotalshus med gjutna betongplattor och syll i botten, många av dessa syllar behövde bytas ut och det såg Bygg 96 till att göra.
– Den första tiden var det svårt att veta hur vi skulle gå tillväga för att komma åt att byta syll utan att behöva riva hela väggarna, men med lång erfarenhet i byggsvängen såg vi allt bättre lösningar efterhand, berättar Ingolf. Vi börjar med att lyfta bort ett par rader tegel utifrån ytterväggen för att bilda en uppfattning om konstruktionen i golvplanet, sedan pallar vi upp en vägg och går in den vägen.

Bygg 96 drivs sedan ett år tillbaka i Ingolfs egen regi, innan dess hade han en kompanjon som delade ägarskapet. De beslutade att dela upp företaget eftersom Ingolf mer och mer kommit att inrikta sig på saneringsprojekt och ville renodla den delen av verksamheten.
– Numera fokuserar jag nästan uteslutande på syllbyten och avfuktning av golv samt sanering av fuktskadade hus, säger Ingolf. Dessutom gjuter vi och lägger nya golv från grunden.
Förutom de egna uppdragen samarbetar Bygg 96 med en rad andra företag, exempelvis mäklare och saneringsföretag som behöver hjälp med fuktskador och restauration av golv vid renoveringar och försäljningar.
– Ofta vill säljaren av ett hus eller lägenhet fuktsanera inför besiktningen av bostaden, då gör vi tillsammans med besiktningsmannen en kostnadskalkyl och hjälper till att få objektet i toppskikt inför visningen, avslutar Ingolf.


Bygg 96 AB i Malmö

Bransch:
Bygg/Fastighet/Bostad

Telefon: 0707-63 35 59
Fax: 0411-435 69


Email:
Bygg96ab@hotmail.com

Hemsida:
www.bygg96.se

Adress:
Bygg 96 AB i Malmö
Box 5165
20071 Malmö

| 13 SENASTE FÖRETAGEN